About vuralk

This author has not yet filled in any details.
So far vuralk has created 126 blog entries.

Merhaba dünya!

By |2018-04-03T21:37:29+03:00Nisan 3rd, 2018|

Hakkı Yılmaz site, hoşgeldiniz. Bu sizin ilk yazınız. Düzenleyin ya da silin, sonra bloglamaya başlayın!

TALAQ SURƏSİ

By |2018-01-21T19:20:37+03:00Ocak 21st, 2018|

TALAQ SURƏSİ MƏDİNƏ DÖVRÜ TALAQ SURƏSİ Nəcm: 600 1. Ey Peyğəmbər! Qadınları boşadığınız zaman onları iddə[i] müddətində boşayın və iddəni hesablayın. Və Rəbbiniz Allahın mühafizəsi altına daxil olun. Açıq-aşkar bir azğınlıq, iffətsizlik etməyincə, onları evlərindən çıxarmayın, onlar özləri də [...]

NƏSR SURƏSİ

By |2018-01-15T13:07:29+03:00Ocak 15th, 2018|

NƏSR SURƏSİ MƏDİNƏ DÖVRÜ NƏSR SURƏSİ Nəcm: 722 1,2. Allahın köməyi və fəth gəldiyi [zaman] və sən, insanların dəstə-dəstə Allahın dininə girdiklərini gördüyün zaman, 3. dərhal Rəbbini tərifləyərək Onu hər cür nöqsanlıqdan pak tut və Ondan bağışlanma dilə. Şübhəsiz [...]

TÖVBƏ SURƏSİ

By |2018-01-15T13:06:13+03:00Ocak 15th, 2018|

TÖVBƏ SURƏSİ MƏDİNƏ DÖVRÜ TÖVBƏ SURƏSİ Nəcm: 695 1,2. Allahdan və Elçisindǝn əhd bağladığınız müşriklərə bir ultimatum, qəti xəbərdarlıq: "Yer üzündə dörd ay rahat gəzin. Və bilin ki, həqiqətən siz Allahı aciz qoya bilməzsiniz və həqiqətən Allah kafirləri [Özünün [...]

MAİDƏ SURƏSİ

By |2018-01-15T13:04:41+03:00Ocak 15th, 2018|

MAİDƏ SURƏSİ MƏDİNƏ DÖVRÜ MAİDƏ SURƏSİ Nəcm: 672 1. Ey iman etmiş kəslər! Əhdləri yerinə yetirin. Siz, toxunulmaz olduğunuzda [həcc vaxtı / ali ilahiyyat təhsilini davam etdirərkən] ovu halal görməmək şərti ilə, sizə oxunacaqlar istisna olmaqla, dördayaqlı, cütdırnaqlı, gövşəyən [...]

FƏTH SURƏSİ

By |2018-01-15T13:03:18+03:00Ocak 15th, 2018|

FƏTH SURƏSİ MƏDİNƏ DÖVRÜ FƏTH SURƏSİ Nəcm: 666 1-3. Şübhəsiz, Biz sənə açıq-aşkar bir fəth bəxş etdik[i] ki, [bununla] Allah sənin keçmiş və gələcək günahlarını bağışlasın, sənə olan nemətini tamamlasın, səni doğru yola yönəltsin və sənə çox güclü bir [...]

CUMUƏ SURƏSİ

By |2018-01-15T13:01:48+03:00Ocak 15th, 2018|

CUMUƏ SURƏSİ MƏDİNƏ DÖVRÜ CUMUƏ SURƏSİ Nəcm: 662 1. Göylərdə və yer üzündə olan şeylər, bütün kainatın hökmdarı, pak, hər cür pislik və nöqsandan uzaq olan, ən üstün, ən güclü, ən şərəfli, məğlub edilməsi mümkün olmayan / mütləq qalib [...]

SƏFF SURƏSİ

By |2018-01-15T13:00:26+03:00Ocak 15th, 2018|

SƏFF SURƏSİ MƏDİNƏ DÖVRÜ SƏFF SURƏSİ Nəcm: 658 1. Göylərdə və yer üzündə olan şeylər, Allahı nöqsanlıqlardan pak tuturlar. Allah, ən üstün, ən güclü, ən şərəfli, məğlub edilməsi mümkün olmayan / mütləq qalib olandır, ən yaxşı qanun qoyan, pozulmağın [...]

TƏĞABUN SURƏSİ

By |2018-01-15T12:59:07+03:00Ocak 15th, 2018|

TƏĞABUN SURƏSİ MƏDİNƏ DÖVRÜ TƏĞABUN SURƏSİ Nəcm: 654 1. Göylərdə və yer üzündə olan şeylər, Allahı hər cür nöqsanlıqdan pak tutur. Mülk yalnız Onundur, bütün təriflər də yalnız Ona məxsusdur; başqasını tərifləmək olmaz. Və O, hər şeyə ən yaxşı [...]

TƏHRİM SURƏSİ

By |2018-01-15T12:57:50+03:00Ocak 15th, 2018|

TƏHRİM SURƏSİ MƏDİNƏ DÖVRÜ TƏHRİM SURƏSİ Nəcm: 650 1. Ey Peyğəmbər! Zövcələrinin razılıqlarını diləyərək Allahın halal etdiyi şeyi nə üçün sən özünə haram edirsən? Və Allah çox bağışlayan, çox rəhm edəndir. 2. Allah, kəffarə verərək andlarınızı ləğv etməyi həqiqətən [...]